Květen 2013

Učivo - Literatura - 8.ročník

13. května 2013 v 21:02 | S* |  Literatura
POVĚST - epický žánr lidové slovesnosti
- mohou v ní vystupovat nadpřirozené bytosti, ale děj pověsti se vztahuje k nějaké skutečné události, postavě, konkrétnímu místu, ..

JAKUB DE VORAGINE - italský mnich
- autor latinsky psaného souboru legend ze 13.století
- Legenda aurea (Zlatá legenda)

LEGENDA - žánr středověké literatury, popisuje život a skutky svatých
- v české literatuře - nejznámější legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile

ROMÁN - epický žánr
- zobrazuje život hrdiny v delším časovém pásmu, popisuje jeho vztah k dalším postavám, hlavní děj je provázen ději vedlejším
- Druhy románů: dobrodružný, milosrdný, psychický, historický, fantastický, biografický

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547 - 1616) - španělský básník a romanopisec
- rodina ho musela vykoupit ze zajetí piráty
- Dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

BIBLE - soubor náboženských knih, základní náboženská literatura
- Starý zákon - knihy židovského náboženství
- Nový zákon - knihy křesťanského náboženství
- základ tvoří 4 evangelia
- texty o skutcích a životě Ježíše Krista
- příběhy bible byly mnohokrát převyprávěny (i zfilmovány)

JAROSLAV DURYCH (1886 - 1962) - katolický autor
- za okupace a komunismu nesměl publikovat
- Dílo: Z růže kvítek vykvet nám

ROMANTISMUS (18. a 19. století) - znaky:
- hrdina, vyděděnec společnosti
- pustá krajina, zříceniny, odlehlá místa
- prožitky, smutek, smrt
- nadpřirozené bytosti, nemrtví

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799 - 1852)
- patřil k největším znalcům slovanských jazyků, literatury a folklóru
- zajímal se o lidovou slovesnost a folklór
- sbíral lidové básně a popěvky
- Díla: Slovanské národní písně, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých

OHLAS - básně byly vytvořeny v duchu lidové poezie

BALADA - lyricko-epická báseň
- roste dějové napětí, má špatný konec (smrt hrdiny)
- inspirace lidovou pověstí (nemrtvý)
- víra v posvátné předměty (obraz, knížky, růženec, křížek)
- znaky romantismu: hřbitov, půlnoc, úplněk, nešťastně zamilovaná dívka, nemrtvý

JAN NERUDA - 19.století
- jeho otec - vysloužilý voják
- člen družiny májovců; nevystudoval; nebyl ženatý
- pracoval v Národních listech
- své fejetony podepisoval trojúhelníkem; jeho dílo je spojeno s Malou Stranou
- Díla: Povídky kosmické, Povídky malostranské

BRAM STOCKER (1847 - 1912)
- Drakula - forma deníku, dopisů a novinových výstřižků
- vampýr
- arabeska - druh povídky; exotické prostředí

KAREL HYNEK MÁCHA (1810 - 1836)
- nejznámější básník českého romantismu
- podnikal dlouhé pěší túry (až do Itálie; navštěvoval zříceniny hradů, osamělá místa)
- zemřel v den plánované svatby
- Dílo: Máj - lyricko-epická báseň
- postavy: Vilém, Jarmila, Hynek
- báseň vydal vlastním nákladem
Slza

12. května 2013 v 15:12 | S* |  Obrázky