Říjen 2013

Učivo 9.ročníku

24. října 2013 v 16:43 | S* |  Literatura
Alberto Vojtěch Frič (*1881 - 1924)
- český cestovatel, spisovatel a básník
- v roce 1921 odjel do Jižní Ameriky studovat floru
- věnoval se i studiu indiánských kmenů
- sestavil slovníky 36ti indiánských jazyků
- autor memoriálú - vzpomínkové vyprávění zaměřené na prostředí a osobnosti, které poznal

Josef Václav Sládek (*1845 - 1912); Zbiroh
- studoval na gymnáziu, pak odjel do Ameriky (byl tam 2 roky)
- redaktor Národních listů; redakce Lumír
- Básně, Jiskry na moři (o americkém pobytu), Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
- překladatel 30ti Shakespearových dramat

Irsko

17. října 2013 v 17:46 | S* |  Zeměpis

IRSKO


Rozloha: 70 273 km²
Počet obyvatel: 4 588 252
Hlavní město: Dublin
Státní zřízení: republika
Hlava státu: Michael D. Higgins
Hustota zalidnění: 65,3 ob. / km²
Jazyk: irština, angličtina
Náboženství: křesťanství
Měna: €uroIrsko je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět šestin povrchu stějnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království - Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě Atlantský oceán, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin.

Globalizace

10. října 2013 v 19:41 | S* |  Zeměpis

GLOBALIZACE

znamená zvyšující se propojování → INTEGRACI světa

1) POZITIVA
 • ODSTRAŇUJE PŘEKÁŽKY v mezinárodním pohybu lidí, zboží, peněz, informací, myšlenek
 • ZJEDNODUŠUJE PŘÍSTUP k novým znalostem, informacím, technologiím a inovacím
Globalizaci umožňuje rozvoj informačních technologií (telefon, e-mail, radio, televize, ... )

2) NEGATIVA
 • TRÁVENÍ ČASU U PC → dopad na zdraví → oči, páteř, nedostatek pohybu, vytvoření závislosti
 • EKOLOGICKÁ RIZIKA
 • jejích výhod nemohou využívat všichni lidé

Učivo 9.ročníku - ČSR - Politika a hospodářství

10. října 2013 v 19:31 | S* |  Dějepis

Vnitřní a zahraniční politika

- 1920 - schválena ústava
- MOC
 • zákonodárná (sněmovna, senát)
 • výkonná (prezident, vláda)
 • soudní

1. ČS vláda:
 • prezident - T. G. Masaryk
 • předseda vlády - Kramář
 • ministr financí - Rašín
 • ministr zahraničí - Beneš
 • ministr vojenství - Štefánik
 • ministr vnitra - Švehla

- hodně politických stran: sociálně demokratické, agrarní

- NOVÉ ZÁKONY:
 • všeobecné volební právo pro ženy
 • 8mi hodinová pracovní doba
 • právo na stávku
 • nemocenské, úrazové a starobní pojištění
 • státní podpora v nezaměstnanosti
- Zahraniční politika: 1920 - vznik Malé Dohody (ČSR, Rumunsko, Jugoslávie) → zabránit rozpínavosti Maďarska a nebezpečí komunismu z Ruska

-----

Hospodářství ve 20. letech

- hospodářský vzestup (KONJUNKTURA)
- ČSR byla hospodářsky nevyvážená
 • rozvinuté země (Čechy, Morava, Slezsko)
 • zaostalé (Slovensko, Podkarpatská Rus)
- průmysl:
 • 3/4 průmyslu bývalého Rakouska-Uherska
 • Škoda Plzeň (strojírenství)
 • Baťa Zlín (obuv)
- doprava:
 • budovaly se nové železnice
 • automobilky: Tatra, Škoda (Ml. Boleslav), Praga, Aero
- zemědělství:
 • postupná mechanizace
- školství:
 • mateřská, obecná, mešťanská, učební obory, gymnázia, univerzity (Brno, Bratislava)