Listopad 2013

Nicholas Winton

20. listopadu 2013 v 16:23 | S* |  Dějepis

NICHOLAS WINTON

Sir Nicholas George Winton se narodil 19.května 1909 v Londýně do židovské rodiny. V době, kdy Nicholas studoval na škole v Hampsteadu ho nechali rodiče pokřtít a tím se zřekli židovské víry.

Je britský makléř a humanitární pracovník. Žurnalisty je někdy nazývám britským Schindlerem.

V prosinci roku 1938 měl odjet na dovolenou do švýcarských Alp. Nikam ale nakonec neodjel, protože ho požádal učitel Martin Blake, aby místo lyžování jel do Prahy a pomohl organizovat dětské transporty. Pro každé dítě do věku 17 let bylo nutné získat náhradní rodinu v Británii a kauci ve výši asi 50 liber, potom již nebyl problém získat pro ně britské vízum a povolení k pobytu. Byla založena Dětská sekce, kterou řídil Winton z Londýna, kde s pomocí několika dalších dobrovolníků vyhledával adoptivní rodiče, vyřizoval adopce u britských úřadů a získával příspěvky na kauce. To všechno vedle své práce.

První dětský transport (Kindertransport) z Prahy byl vypraven 14.března 1939 s pouhými dvaceti dětmi. Nejpočetnější byly transporty červnové (každým mělo odjet 100 až 200 dětí). Často se jednalo o děti židovských uprchlíků z Německa a Rakouska, kteří před mnichovskou dohodou hledali azyl v Československu, a více než čeští Židé si uvědomovali závažnost nacistického nebezpečí a současně už často neměli dost prostředků, aby mohli vycestovat spolu s dětmi. Poslední úspěšný dětský transport byl vypraven 2.srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1.září 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den vypukla druhá světová válka.

28. října 1998 přijal Nicholase Wintona k soukromé návštěvě prezident Václav Havel do své kanceláře na Hradčanech a udělil mu řád T.G. Masaryka. Anglická královna mu propůjčila titul nejvznešenějšího řádu britského impéria, jeho celé jméno tak zní Sir Nicholas Winton.Fyzika - 7.ročník

16. listopadu 2013 v 13:28 | S*

1) POHYB

- těleso se pohybuje tehdy, když vůči druhému tělesu mění svoji polohu.

Klid - těleso je v klidu tehdy, když vůči druhému tělesu nemění svoji polohu (vzdálenost).

Vztažná soustava - soustava, v níž porovnáváme vůči sobě 2 a více tělesa.

Trajektorie - množina všech bodů, kterými těleso při svém pohybu prošlo. (lyžař - stopa za ním)

Základní rozdělení pohybu
  • Posuvný (hlemýžď, posuvný pás, táhneme bednu a sáňky)
  • Otáčivý (hodiny, kolotoče, ventilátor)
  • Složený (kola aut, planety, šroub)

Rozdělení dle dráhy
  • Křivočarý (zajíc, motýl)
  • Přímočarý (volný pád)
Rozdělení dle rychlosti
  • Rovnoměrný - v = konstantě (jede stejnou rychlostí)
  • Nerovnoměrný - v ≠ konstantě (mění rychlost - těleso zrychluje nebo zpomaluje)
Průměrná rychlost - vp = sc : tc (Prům. rychlost = celková dráha : celkový čas)
Avomet (anemometr) - přístroj na měření rychlosti větru.
GPS - přístroj na určování zeměpisné polohy.
Okamžitá rychlost - rychlost, kterou se právě těleso pohybuje.