Květen 2014

My děti ze stanice ZOO - Referát

20. května 2014 v 20:36 | S* |  Literatura
Autor: Kai Hermann a Horst Rieck
Název knihy: My děti ze stanice ZOO
Počet stran: 261
Žánr: autobiografický
Nakladatelství: OLDAG
Ilustrace: ///

Kdy a kde se děj odehrává:
Děj se odehrává v Německu v 70.letech 20.století.

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika:
Christiane F. - slabá osobnost, bez smyslu pro život, mladá, hloupá, závislá na drogách, naivní
Detlef - Christianin přítel, mladý, hloupý, závislý na drogách
Christianina matka - bezmocná, zoufalá
Kessi - Christianina kamarádka
Stella - Christianina kamarádka
Babsi - Christianina kamarádka, stala se ve své době nejmladší obětí heroinu v Západním Berlíně - zemřela ve 14ti letech

Zeměpis 9.ročník - Průmysl

19. května 2014 v 20:34 | S* |  Zeměpis
1) Co znamenalo počátek rozvoje průmyslu? Které objevy ho odstartovaly?
Průmyslová revoluce ve VB (měla suroviny, rudu, .. ). Parní stroj (J. Watt), Parní lokomotiva (Stephenson).

2) Definuj pojem "lokalizační faktor".
Předpoklady území pro umístění průmyslového závodu.

3) Vyjmenuj 3 dřívější lokalizační faktory.
Voda, surovina, doprava, hutě ...

4) Vyjmenuj 4 dnešní lokalizační faktory.
Likvidace odpadu, kvalifikovaná pracovní síla, věda, výzkum, vývoj ...

5) Vyjmenuj 5 starých a 5 nových průmyslových oblastí světa.
Staré - SV USA, Z Evropa, Japonsko, Rusko, Ukrajina, Itálie
Nové - Čína, Jižní Korea, Hongkong, Singapur, Thajsko, Malajsie
6) Jak členíme průmysl (3 odvětví)?
Těžební průmysl, zpracovatelský průmysl a energetika.

7) Jak členíme průmysl podle toho, jakým způsobem se využívají jeho produkty?
Těžký a spotřební (lehký).

8) Vyjmenuj druhy nerostných surovin (3), uveď příklady.
Paliva (uhlí, ropa), Rudy (železná, bauxit), Nerudy (chem. průmysl, vápenec).

9) Kde se ve světě i v ČR těží paliva?
Severní mírný pás, Severní moře, Podkrušnohorské pánve, Hodonínsko, Ostravsko.

10) Kde se ve světě těží železná ruda?
USA, Kanada, Rusko, Kanada

11) Co patří do nerudných surovin?
a) Chemický průmysl - síra, fosfáty soli
b) Stavebnictví - vápenec, písek, kámen
c) Sklářský a keramický průmysl - kaolin, sklářské písky, keramické jíly

12) Která průmyslová odvětví patří do těžkého průmyslu? (4)
Hutnický, strojírenský, chemický, stavebních hmot.

13) Vyjmenuj odvětví spotřebního (lehkého) průmyslu. (5)
Dopravní strojírenství, potravinářský, textilní, oděvní, sklářský.

14) Vyjmenuj druhy elektráren (7). Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
Vodní, Větrná, Jaderná, Tepelná, Geotermální, Sluneční, Uhelná.

15) Jaké znáš druhy dopravy?
Transkontinentální, kontinentální, vnitrostátní.

16) Co jsou přirozené bariéry dopravy v Evropě a jak se odstraňují?
Pohoř, průlivy; mosty, tunely

17) Jak ovlivňuje doprava životní prostředí?
Skleníkové plyny - znečišťování životního prostředí.

Popisky k fotkám na FB

9. května 2014 v 11:25 | S* |  Statusy na Facebook
Zlá slova jsou jako ostré nože, které probodávají srdce..

I bolest může být užitečná..
Učí nás být lepšími..
Dodává nám sílu, protože nás nutí poznávat kruté rány osudu..
Je pouze na nás, zda se je naučíme překonávat..

Děti si vás nebudou pamatovat pro materiální věci, které jste jim poskytli, ale pro pocit, že je máte rádi..!!

Když se něco nepovede, i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já tebe, moje zlatá maminko..

Život je příliš krátký na to, abych přemýšlela nad tím, co jsem udělala špatně..

Pravé přátelství nikdy neskončí.. Jen překonává překážky!

Jazyk je taky sval.. Dáme páku? ;3

Život je boj, tak se tu všichni pozabíjejte, a já bych z dovolením prošla.

Vy se mi smějete, že jsem jiná.
Já se směju vám, že jste stejní. ;)

Říkáš, nedovolím, aby ti někdo ublížil.. A přitom to děláš sám.

Nikdy neříkej o někom, kdo se celý den směje, že je šťastný, protože nikdy nevíš, kolik nocí proseděl v slzách.

Nedovol aby tě strach z prohry,
vyřadil ze hry.

Víte, proč jsme někdy zklamaní? Protože věříme, že ostatní jsou ochotni dělat to, co jsme ochotni udělat my pro ně...

Pokud stojíš před rozhodnutím a nevíš si rady, jednoduše si hoď mincí. Ne proto, že by měla rozhodnout za tebe, ale pro ten moment, kdy je ve vzduchu - a ty najednou víš, v kterou možnost doufáš..

Těžko se hledá přítel, který je tak milý, upřímný a tak SEXY. Tak mě neztrať.

Dřív, než začneš pomlouvat, vzpomeň si, co jsme spolu prožili.