Dějepis

Nicholas Winton

20. listopadu 2013 v 16:23 | S*

NICHOLAS WINTON

Sir Nicholas George Winton se narodil 19.května 1909 v Londýně do židovské rodiny. V době, kdy Nicholas studoval na škole v Hampsteadu ho nechali rodiče pokřtít a tím se zřekli židovské víry.

Je britský makléř a humanitární pracovník. Žurnalisty je někdy nazývám britským Schindlerem.

V prosinci roku 1938 měl odjet na dovolenou do švýcarských Alp. Nikam ale nakonec neodjel, protože ho požádal učitel Martin Blake, aby místo lyžování jel do Prahy a pomohl organizovat dětské transporty. Pro každé dítě do věku 17 let bylo nutné získat náhradní rodinu v Británii a kauci ve výši asi 50 liber, potom již nebyl problém získat pro ně britské vízum a povolení k pobytu. Byla založena Dětská sekce, kterou řídil Winton z Londýna, kde s pomocí několika dalších dobrovolníků vyhledával adoptivní rodiče, vyřizoval adopce u britských úřadů a získával příspěvky na kauce. To všechno vedle své práce.

První dětský transport (Kindertransport) z Prahy byl vypraven 14.března 1939 s pouhými dvaceti dětmi. Nejpočetnější byly transporty červnové (každým mělo odjet 100 až 200 dětí). Často se jednalo o děti židovských uprchlíků z Německa a Rakouska, kteří před mnichovskou dohodou hledali azyl v Československu, a více než čeští Židé si uvědomovali závažnost nacistického nebezpečí a současně už často neměli dost prostředků, aby mohli vycestovat spolu s dětmi. Poslední úspěšný dětský transport byl vypraven 2.srpna 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1.září 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den vypukla druhá světová válka.

28. října 1998 přijal Nicholase Wintona k soukromé návštěvě prezident Václav Havel do své kanceláře na Hradčanech a udělil mu řád T.G. Masaryka. Anglická královna mu propůjčila titul nejvznešenějšího řádu britského impéria, jeho celé jméno tak zní Sir Nicholas Winton.


Učivo 9.ročníku - ČSR - Politika a hospodářství

10. října 2013 v 19:31 | S*

Vnitřní a zahraniční politika

- 1920 - schválena ústava
- MOC
 • zákonodárná (sněmovna, senát)
 • výkonná (prezident, vláda)
 • soudní

1. ČS vláda:
 • prezident - T. G. Masaryk
 • předseda vlády - Kramář
 • ministr financí - Rašín
 • ministr zahraničí - Beneš
 • ministr vojenství - Štefánik
 • ministr vnitra - Švehla

- hodně politických stran: sociálně demokratické, agrarní

- NOVÉ ZÁKONY:
 • všeobecné volební právo pro ženy
 • 8mi hodinová pracovní doba
 • právo na stávku
 • nemocenské, úrazové a starobní pojištění
 • státní podpora v nezaměstnanosti
- Zahraniční politika: 1920 - vznik Malé Dohody (ČSR, Rumunsko, Jugoslávie) → zabránit rozpínavosti Maďarska a nebezpečí komunismu z Ruska

-----

Hospodářství ve 20. letech

- hospodářský vzestup (KONJUNKTURA)
- ČSR byla hospodářsky nevyvážená
 • rozvinuté země (Čechy, Morava, Slezsko)
 • zaostalé (Slovensko, Podkarpatská Rus)
- průmysl:
 • 3/4 průmyslu bývalého Rakouska-Uherska
 • Škoda Plzeň (strojírenství)
 • Baťa Zlín (obuv)
- doprava:
 • budovaly se nové železnice
 • automobilky: Tatra, Škoda (Ml. Boleslav), Praga, Aero
- zemědělství:
 • postupná mechanizace
- školství:
 • mateřská, obecná, mešťanská, učební obory, gymnázia, univerzity (Brno, Bratislava)

Starověký Egypt - obrázky

10. března 2011 v 20:49 | MrS.SimonQa
Mapa Starověkého Egypta:

Pyramida a Sfinga v Gíze:

 
 

Reklama