Literatura

My děti ze stanice ZOO - Referát

20. května 2014 v 20:36 | S*
Autor: Kai Hermann a Horst Rieck
Název knihy: My děti ze stanice ZOO
Počet stran: 261
Žánr: autobiografický
Nakladatelství: OLDAG
Ilustrace: ///

Kdy a kde se děj odehrává:
Děj se odehrává v Německu v 70.letech 20.století.

Hlavní postavy a jejich stručná charakteristika:
Christiane F. - slabá osobnost, bez smyslu pro život, mladá, hloupá, závislá na drogách, naivní
Detlef - Christianin přítel, mladý, hloupý, závislý na drogách
Christianina matka - bezmocná, zoufalá
Kessi - Christianina kamarádka
Stella - Christianina kamarádka
Babsi - Christianina kamarádka, stala se ve své době nejmladší obětí heroinu v Západním Berlíně - zemřela ve 14ti letech

Díla spisovatelů

10. února 2014 v 16:53 | S*
- Květy zla - Charles Baudelaire
- Zdechlina - Charles Baudelaire
- Žena a kočka - Paul Verlaine
- Kulička - Guy de Maupassant
- Manifest Česká moderna - Josef Svatopluk Machar
- Curriculum Vitae - Fráňa Šráměk
- Píšou mi psaní - Fráňa Šrámek
- Všichni mi lhali - František Gellner
- U řek - Antonín Sova
- Kuře melancholik - Josef Karel Šlejhar
- Hrál kdosi na hoboj - Karel Hlaváček
- Staré domy - Jiří Karásek ze Lvovic
- Rybář a jeho duše - Oscar Wilde
- Obraz Doryana Graye - Oscar Wilde
- Krysař - Viktor Dyk

Učivo 9. ročníku 2

4. prosince 2013 v 15:09 | S*
REALISMUS - 2. pol. 19. století
- zájem o obyčejného člověka (obyčejně je sociálně znevýhodněn)

Honoré de Balzac (1799 - 1850)
- francouzský představitel realismu a romantismu
- vytvořil velmi rozsáhlé dílo
- Dílo: Lidská komedie
  • měla být tvořena 137 prózami
  • základem tohoto cyklu jsou romány: Otec Goriot, Ztracená iluze, Lesk a bída kurtizán
  • v tomto díle chtěl vytvořit obraz společnosti
  • ukázka Evženie Grandetová - postava laponce, který ničí životy všech kolem něj

Učivo 9.ročníku

24. října 2013 v 16:43 | S*
Alberto Vojtěch Frič (*1881 - 1924)
- český cestovatel, spisovatel a básník
- v roce 1921 odjel do Jižní Ameriky studovat floru
- věnoval se i studiu indiánských kmenů
- sestavil slovníky 36ti indiánských jazyků
- autor memoriálú - vzpomínkové vyprávění zaměřené na prostředí a osobnosti, které poznal

Josef Václav Sládek (*1845 - 1912); Zbiroh
- studoval na gymnáziu, pak odjel do Ameriky (byl tam 2 roky)
- redaktor Národních listů; redakce Lumír
- Básně, Jiskry na moři (o americkém pobytu), Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
- překladatel 30ti Shakespearových dramat

Učivo - Literatura - 8.ročník

13. května 2013 v 21:02 | S*
POVĚST - epický žánr lidové slovesnosti
- mohou v ní vystupovat nadpřirozené bytosti, ale děj pověsti se vztahuje k nějaké skutečné události, postavě, konkrétnímu místu, ..

JAKUB DE VORAGINE - italský mnich
- autor latinsky psaného souboru legend ze 13.století
- Legenda aurea (Zlatá legenda)

LEGENDA - žánr středověké literatury, popisuje život a skutky svatých
- v české literatuře - nejznámější legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile

ROMÁN - epický žánr
- zobrazuje život hrdiny v delším časovém pásmu, popisuje jeho vztah k dalším postavám, hlavní děj je provázen ději vedlejším
- Druhy románů: dobrodružný, milosrdný, psychický, historický, fantastický, biografický

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547 - 1616) - španělský básník a romanopisec
- rodina ho musela vykoupit ze zajetí piráty
- Dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

BIBLE - soubor náboženských knih, základní náboženská literatura
- Starý zákon - knihy židovského náboženství
- Nový zákon - knihy křesťanského náboženství
- základ tvoří 4 evangelia
- texty o skutcích a životě Ježíše Krista
- příběhy bible byly mnohokrát převyprávěny (i zfilmovány)

JAROSLAV DURYCH (1886 - 1962) - katolický autor
- za okupace a komunismu nesměl publikovat
- Dílo: Z růže kvítek vykvet nám

ROMANTISMUS (18. a 19. století) - znaky:
- hrdina, vyděděnec společnosti
- pustá krajina, zříceniny, odlehlá místa
- prožitky, smutek, smrt
- nadpřirozené bytosti, nemrtví

FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799 - 1852)
- patřil k největším znalcům slovanských jazyků, literatury a folklóru
- zajímal se o lidovou slovesnost a folklór
- sbíral lidové básně a popěvky
- Díla: Slovanské národní písně, Ohlas písní ruských, Ohlas písní českých

OHLAS - básně byly vytvořeny v duchu lidové poezie

BALADA - lyricko-epická báseň
- roste dějové napětí, má špatný konec (smrt hrdiny)
- inspirace lidovou pověstí (nemrtvý)
- víra v posvátné předměty (obraz, knížky, růženec, křížek)
- znaky romantismu: hřbitov, půlnoc, úplněk, nešťastně zamilovaná dívka, nemrtvý

JAN NERUDA - 19.století
- jeho otec - vysloužilý voják
- člen družiny májovců; nevystudoval; nebyl ženatý
- pracoval v Národních listech
- své fejetony podepisoval trojúhelníkem; jeho dílo je spojeno s Malou Stranou
- Díla: Povídky kosmické, Povídky malostranské

BRAM STOCKER (1847 - 1912)
- Drakula - forma deníku, dopisů a novinových výstřižků
- vampýr
- arabeska - druh povídky; exotické prostředí

KAREL HYNEK MÁCHA (1810 - 1836)
- nejznámější básník českého romantismu
- podnikal dlouhé pěší túry (až do Itálie; navštěvoval zříceniny hradů, osamělá místa)
- zemřel v den plánované svatby
- Dílo: Máj - lyricko-epická báseň
- postavy: Vilém, Jarmila, Hynek
- báseň vydal vlastním nákladem
 
 

Reklama